ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden (AV) voor bestellingen van All-Hijab .Hierna willen wij u onze Algemene Voorwaarden voorstellen, die wij voor de bewerking en afhandeling van uw aankoop ten grondslag leggen. We bieden op de facebookpagina van All-Hijab en op de website www.all-hijab.com ter verkoop All-Hijab-artikelen. All-Hijab artikelen zijn alle artikelen, die we op de website aanbieden.

  1. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST EN DE LEVERING

1.1 Overeenkomsten via All-Hijab facebookpagina en website worden uitsluitend in de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse taal afgesloten. Bij de bestelling van All-Hijab-artikelen is uw contractspartij, All-Hijab , KVKnummer 7167923 gevestigd te Zeist ( Nederland) .

All-Hijab is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

1.2 Door het doorgeven en bevestigen van de bestelling via de website, Facebookpagina of enig andere schriftelijke communicatiemiddel bevestigt u de bindende koopovereenkomst.

De ontvangst van uw bestelling bevestigen wij u direct na het versturen van uw bestelling door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand. Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten op onze rekening plaatsvindt.

1.3 Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

1.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van All-Hijab-artikelen is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn. Op de website wordt aangegeven of het artikel nog op voorraad is.

  1. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten ons eigendom, dan wel eigendom van All-Hijab.

2.2 De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Zie verder onder punt 6.

 

  1. BETALING

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: vooruitbetaling, op rekening, en Paypal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u te betalen.

3.2 Zolang de betaling niet is voldaan, wordt het artikel niet geleverd.

  1. HERROEPINGSRECHT

4.1 U hebt altijd het om de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingsperiode begint vanaf de dag dat het laatste artikel van je bestelling is bezorgd. U dient binnen de gestelde herroepingstermijn, schriftelijk laten weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht door middel van een e-mail aan All-Hijab.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor de hoofddoeken, kapjes en sjaals vanwege hygiënische redenen.

  1. GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

5.1 Wij restitueren alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat we je besluit om de koopovereenkomst te ontbinden hebben ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze als waarmee jij je bestelling hebt betaald. We kunnen een restitutie achterhouden totdat we de artikelen retour hebben ontvangen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

5.2 U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het anders handelen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

  1. VERZEND-EN-RETOURKOSTEN

 

6.1 De verzendkosten en eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper.

 

6.2 De verzendkosten binnen Nederland bedragen altijd  € 4,95

De rest van de wereld is verdeeld in 3 zones:
– Zone 1; België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Spanje, Denemarken, Italië, Oostenrijk, Zweden, Finland, Polen, Ierland en Portugal.  De verzendkosten voor deze landen zijn € 9,95

-Zone 2; Albanië, Andora, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad en Zwitserland. De verzendkosten voor deze landen zijn € 14,95

Zone 3; De rest van de wereld: verzendkosten zijn  € 24,95

  1. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.